Mikor nem kötelező az energetikai tanúsítvány elkészítése ? 

-  az önálló, más épülethez nem csatlakozó, 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű  épületre
-  az évente 4 hónapnál rövidebb  használatra szánt lakhatás , és pihenés céljára használt épületre
-   a legfeljebb 2 évi használatra szánt felvonulási épületre, fólia- vagy sátorszerkezetre
-   hitéleti célra használt épületre
-   a nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű olyan mezőgazdasági épületre, amelyben a levegő hőmérséklete a fűtési rendszer üzemideje alatt nem haladja meg a 12 °C-ot vagy négy hónapnál rövidebb ideig kerül fűtésre és két hónapnál rövidebb ideig kerül hűtésre
- műhelyre vagy az ipari területen lévő épületre, ha abban a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több, mint húszszoros légcsere szükséges, illetve alakul ki

- ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt

-  új épület építése esetén a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén

 

 50 m2-nél kisebb lakásra is kell energetikai tanúsítvány ? 

Igen, a jogszabály csak a különálló, más épülethez nem csatlakozó 50 m2-nél kisebb épületeket (pl. kis családi ház) mentesíti a kötelezettség alól.

 

 Mit kell tartalmaznia az adásvételi szerződésnek ? 

a) annak rögzítését, hogy a 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet rendelkezései szerint kell-e tanúsítványt készíteni
b)  a tanúsítvány azonosító kódját, és
c)  a vevő vagy bérlő nyilatkozatát arról, hogy az azonosító kód szerinti tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól vagy a bérbeadótól átvette.

 

 Kinek kell gondoskodni a tanúsítvány elkészíttetéséről ? 

- Új épület építése esetén a tanúsítvány elkészíttetéséről az építtető gondoskodik, a használatbavételi engedélyre vagy a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtását megelőzően, illetve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén a megvalósulást igazoló hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtását megelőzően.

- Meglévő épületnek az eladása vagy bérbeadása esetén az eladónak, illetve a bérbeadónak kell gondoskodni a tanúsítvány elkészítéséről, legkésőbb a szerződés aláírásáig.

 

 Meddig érvényes az energetikai tanúsítvány ? 

Az energetikia tanúsítvány 10 évig érvényes, ha azonban  a jogszabályban meghatározott követelményértékek időközben megváltoznak, az épület energetikai minőségi osztályba sorolását ismételten el kell végezni, amennyiben a tíz év alatt eladás, vagy bérbeadás történik. A tanúsító az energetikai tanúsítványt 10 évig köteles megőrizni, ebből  bármikor kiállítható további példány, amennyiben szükséges.

 

CSOK - Családok Otthonteremtési Kedvezménye (az új SZOCPOL) 

Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) mint vissza  nem térítendő állami támogatás 2015. július 1-jét követően igényelhető új és használt lakások, házak vásárlása illetve bővítése esetén.
Mindkét esetben feltétel az energetikai tanúsítvány megléte.

2016 Január 1-től jelentősen megváltozott az igényelhető összeg és sok más feltétel is.

Az energetikai tanúsítvány megléte továbbra is feltétel, azonban már nem függ az igényelhető összeg az ingatlan energetikai besorolásától.

A részletekről további információt itt talál:

http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/95431d974210afc26ccfc61475257f5e07dee1ba/megtekintes

 

Mennyi idő szükséges a tanúsítvány elkészíttetésére ? 

A telefonon, vagy űrlap segítségével történt megrendelés után az első lépés a helyszíni szemle elvégzése, melyre 1 munkanapon belül időpontot fogunk egyeztetni Önnel. A tanúsítvány elkészítése irodánkban számítógépes programmal történik, melynek az E-tanúsítás országos nyilvántartó rendszerébe történő feltöltése után kapjuk meg a hitelesített energetikai tanúsítványt.  Amennyiben a tanúsítványra sürgősen szüksége van, felár ellenében lehetőség van a soron kívüli elkészítésre is. Az elkészült tanúsítványt kérésre e-mailben is elküldjük,  ezután  a számlával együtt  postai úton, vagy Kecskeméten személyes kiszállítással is megkapja. Rugalmasan állunk a megrendelők igényeihez, közösen választjuk ki a az Önnek legmegfelelőbb megoldást.

 

 A tanúsítás elvégzéséhez milyen dokumentumokra van szükség ?

Az energiatanúsítvány elkészítéséhez szükségünk van a tanúsítandó ingatlan helyrajzi számára (ezt a tulajdoni lapon vagy az adásvételi szerződésben megtalálja). Ezen kívül, ha az épületről bármilyen tervdokumentációval rendelkezik (műszaki leírás, alaprajz, metszet), akkor azokat a helyszíni felmérés időpontjára kérjük, készítse elő.

 

 Hogyan zajlik a helyszíni felmérés ? 

Az ingatlan felmérésekor számos paramétert kell feltérképezni, és dokumentálni. Ezek közül a legfontosabbak: az épület alaprajza (a fűtött terek mérete, jellege), a lehűlő felületek (falak, nyílászárók, ablakok, ajtók) típusa és méretei. Az épületgépészeti rendszerek közül, lakó funkció esetén a elsősorban a fűtési és melegvíz készítési rendszereket vizsgáljuk, de emellett az esetleges gépi hűtés és mesterséges szellőzés is számításba kerül. A szemle körülbelül 20-50 percet vesz igénybe az ingatlan bonyolultságától függően.

 Milyen energetikai osztályokba sorolhatók az ingatlanok ? 

2016 Január 1-től új minőségi osztályok vannak érvényben ( a régebbi tanúsítványok autómatikusan át lesznek minősítve), ezek a következőek: AA++, AA+, AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH, II, JJ. A besorolás attó függ, hogy az épület számított éves primer energiafogyasztása a jogszabályban meghatározott követelményekhez képest százalékosan mennyire tér el.

 

 Mikor kell az energiatanúsítványt elkészíttetni ? 

- A 176/2008. Kormányrendelet rendelkezései szerint az ingatlanok adás-vételénél és bérleti jogviszony létesítésénél kötelező az energetikai tanúsítvány megléte. Ellenérték fejében történő tulajdon-átruházás vagy bérbeadás esetén az energetikai tanúsítvány elkészítéséről a tulajdonos gondoskodik, és azt a szerződés megkötését megelőzően, de legkésőbb a szerződéskötésig a vevőnek, bérlőnek átadja vagy bemutatja.

- Használatbavételi engedélyhez, új építésű ingatlan esetén.

- Ha állami finanszírozású, energetikai korszerűsítési pályázaton kíván részt venni, szintén szüksége lesz energetikai tanúsítványra. Ebben az esetben az energia tanúsítvány igazolja a jelenlegi és a tervezett beruházással elérhető állapot különbségét, ami a pályázatok alapfeltétele.

- Vissza nem térítendő állami támogatás igénylése esetén ( Szocpol, CSOK )

 

 Kecskeméten kívül is el tudják készíteni a tanúsítványt ? 

Természetesen el tudjuk készíteni Bács-Kiskun megyében bármelyik településen, a távolságtól függő kiszállási díj ellenében. Adja meg a pontos címet, és kérjen ajánlatot !

 

 Jogszabályi háttér 

176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet

7/2006 (V.24.) TNM rendelet

Az Európai Parlament irányelve az épületek energiahatékonyságáról